Your web browser does not support JavaScript, but it does not affect browsing through the rest of the web site. Go to Main Content

Board of Directors

:::

Chairman, Board of Directors

Chih-Kung Lee

Managing Director

Tsung-Tsong Wu

Jong-Chin Shen

Pan-Chyr Yang

Yu-Jeng Huang

Director

Hong Hocheng

Ching-Jong Liao

Fuh-Sheng Shieu 

Jung-Hsin Liao

Wen-Lon Cheng

Chao-Tung Wong

Ting-I Chan

Chein Tai

Executive Supervisor

Hung-Kun Tsai

Supervisor

Ying-Yao Cheng

Zhang-Hua Fong